Kose muusikakool

Kose muusikakool on Kose valla hallatav huvikool, kus on lastele muusikaharidust jagatud alates aastast 1978. Kooli õpetajatest umbes kolmandik elavad Kosel, ülejäänud käivad tööle Tallinnast. Õpilasi on nii Koselt kui ka teistest kaugematest ja lähematest Kose valla alevitest. Koolis on traditsiooniliselt olnud väga tugevad ansamblimängu traditsioonid, nii akordionistid, muusikakooli baasil tegutsev Kose pasunakoor, kui varasemalt ka viiuldajad on kõik olnud alati aktiivsed osalised laulupeo protsessis.

0
aastat
0
vilistlast
0
õpilast
0
õpetajat
0
eriala