Läbi ajaloo esimesed fagotistid Loode-Eesti regionaalsel puupuhkpillide konkursil Rae huvialakoolis 2. aprillil 2016

Meil esimest aastat fagotti õppiv Robert Nael käis proovis täna ära konkursinärvi. Kogemus oli värvikas, dramaatiline ja lõppkokkuvõttes kindlasti positiivne. Et ta ei peaks konkureerima vaid iseendaga, osalesid külalistena veel kaks fagotisti, mõlemad samuti minu õpilased, Nõmme muusikakoolist.

Fagotieriala on Eestis mitmel põhjusel väga harv nähtus. Pillid on kallid, trostid on kapriissed, pille on nende suuruse ja kaalu tõttu lastel tülikas kaasas tassida jms põhjuste tõttu on kujunenud olukord, kus näiteks Tallinna lähiümbruse koolides valitsevat erialade vahelist tasakaaluseisu kirjeldab kujundlikult ka tänane konkurss – kella üheksast kolmeni esinesid flöödid ja päeva lõpuks esinesid ka 1+2 fagotisti, viimased kaks neist külalistena. Üle aastate üks fagott kuue tunni flöötide vastu ja instrumendiõppe lõpptulemusena, sümfooniaorkestris on nii flööte kui fagotte vaja võrdselt neli, ehk et erialade vaheline tasakaalus areng tähendaks üks ühele suhet!? Siia juurde on oluline märgata, et orkestrite taset ei määra mitte niipalju parimas seisus olevad erialad, kui just vastupidi, nõrgimad. Määrab keti nõrgim lüli ja fagott ei ole erialade keti ainus nõrk (kallis) lüli, neid on paraku veel õige mitu. Miks see nii on, miks kallimaid erialasid meie muusikahariduse esimeses astmes sisuliselt ei õpetata, sellest mõnes hilisemas postituses.

Looderegiooni konkursil esmakordselt esinenud fagotistidest.

Kõik kolm olid minu õpilased esimeses vanuseastmes, Nõmme omad õpivad fagotti teist aastat ja Kose poiss Robert Nael esimest. Valitud lood olid sellevõrra pisut erineval tasemel, aga lugude raskusaste oli kõigil esimese vanuseastme piiresse sobiv. Žürii hindas, teadmata kellegi kooli või klassi, koduse töö kvaliteeti ja jättis tähelepanuta esinemisnärvist ja vähesest lavakogemusest tingitud vead niivõrd, kuivõrd need jätsid võimaluse anda veendunud hinnang põhilisele. Kõik kolm osalejat võtsid esinemist täie tõsidusega, mängisid rõõmustavalt kõrgel tasemel ja ma oleks nende esinemisi hinnanud viiega, kuhu ühel juhul oleksin lisanud, mitte lausa miinuse, võibolla pigem punkti taha. Nad kõik tegid mulle õpetajana väga suurt rõõmu.

Tulemused:
Robert Naela (Kose MK, I klass) ja Maiu Roosa esinemist hinnati I preemiaga
Patrick Mauer (Nõmme MK, II klass) ja Airi Uukado – II preemia
Anna-Sofie Aaslaid (Nõmme MK, II klass) ja Airi Uukado – III preemia.

Sofie mängule heitis žürii ette kõrgeks kiskunud häälestust ja nootidevahelist ebapuhtust.

Patricku mäng oli olnud väga lähedal esikoha võimalusele, kuid saatuslikuks said samuti mitmed ebapuhtad noodivahetused.

Robert Naela puhul tõsteti esile väga head kõla ja teistest selgelt puhtamat mängu. Robert esimese loo lõpus küll vääratas tekstiga, kuid žürii hindas selle olevat esinemiskogemuste, mitte koduse töö puuduse.

Robert koos oma vanematega on pilliõpet võtnud südamega – suur tänu! Te tegite au Kose Muusikakoolile. Jätkuks nüüd ainult visadust.

Tarmo Velmet