Viiuldaja Joanna Marie Kiison looderegiooni konkursil

27.02 kuni 20.03 toimus vabariiklik konkurss “Parim noor instrumentalist 2016”. Osavõtjaid viiuli erialal oli kokku 232. Number kõneleb sellest, et pill on populaarne ja seda igas Eesti nurgas. Regionaalseid eelvoore oli kuus: Virumaa (Rakvere Muusikakool), Tallinn (Tallinna Muusikakeskkool), Tartu (Ülenurme Muusikakool), Lõuna-Eesti (Võru Muusikakool), Pärnu (Pärnu Muusikakool) ja Loode-Eesti (Kiili Kunstide Kool). Žürii koosnes kahest põhiliikmest: Mirjam Kerem (TMKK ja EMTA) ja Kristel Eeroja-Põldoja (Tartu Elleri-nimeline Muusikakool) ja ühest vastavat regiooni esindavast liikmest. Finaali pääses 60 viiuldajat. Esimesest vanuserühmast (kuni 10-aastased) 22, teisest vanuserühmast (11-13-aastased) 24 ja kolmandast vanuserühmast (14-19-aastased) 14. Numbrite langemine näitab, kui keeruline on selles vanuses lapsi motiveerida jätkama selle alaga tegelemist. Sellevõrra enam said just viimase vanuserühma viiuldajad hulgaliselt kiidusõnu žüriilt.

Võrreldes kahe aasta taguse ajaga võib julgelt öelda, et Eesti keskmine tase sel erialal on tõusnud märkimisväärselt. Paranenud on nii tehnilised oskused, kantileeni mäng, lavaline korrektsus (kuigi mõni oli laval teksades!) kui ka laste pillide kvaliteet! Sel aastal polnud konkursi kavas kohustuslikku pala, nagu varasematel kordadel, vaid igaüks pidi mängima kaks erineva karakteriga pala. See andis mänguruumi ja vabadust nii õpetajatele kui õpilastele. Väga huvitav oli jälgida, kuidas niisuguses uudses olukorras toime tullakse, milliseid palu valitakse, kas need on õpilasele jõukohased või pigem liiga rasked. Tuleb tunnistada, et mõnel üksikul juhul oli antud liiga rasked teosed, mida oli ka saalis raske kuulata, kuna neid ei mängitud üleolekuga. Samuti tuli ette, et nõutud reglemendist ei peetud kinni ning mängida oli antud ühe teose kaks erinevat osa.

Finaalist lähemalt. Žürii koosnes samuti kolmest liikmest: Kaido Välja (TMKK õppejõud ja ERSO II viiuli kontsertmeister), Mare Teearu (EMTA professor) ja Arvo Leibur (EMTA dotsent ja ERSO kontsertmeister). Põhižürii kõrval hindasid Eesti hetkel parimaid noori viiuldajaid ka tudengite žürii, kes and andis välja oma preemiad lemmikutele. Finaal toimus 20. märtsil Nõmme Muusikakoolis, kuhu kogunes kuulama väga palju rahvast. On rõõm mainida, et selle rahva seas oli näha palju noori viiuliõpetajaid! Kuna regionaalsete eelvoorude ja finaali vahele jäi niivõrd suur vahe ja on teada, et selles vanuses lapsed ei oma veel oskust kava “soojas hoida”, oli näha ja kuulda, et nii mõnigi konkurssant, kes oma regioonis esines hiilgavalt, ei teinud seda enam samasuguse värskusega finaalis (esines ka vastupidist varianti). Huumorit pakkus ühe õpilase reaktsioon finaalipääsust kuuldes. Ta ütles nördimusega, et tal on hea meel, et edasi sai, aga nüüd peab ta veel neid lugusid mängima… Vaheaegadel teiste kolleegidega arutades jõuti mõtteni, et tulevikus võiks finaali pääsenud mängida nende samade kahe pala asemel hoopis kontserti. Väga väärt mõte!

Tulemustest. Kose Muusikakool, mis kuulub Loode-Eesti regiooni, läks võstlustulle II klassi õpilase Joanna Marie Kiisoniga (õp Mari Kerem, km Ralf Kink), kes esindas kooli vääriliselt, kuigi finaaliks oli veel vara. Oma regioonis jäädi 10. kohale. Väga hea tulemuse sai Kose Muusikakooli teine viiuliõpetaja, Tatjana Günter, kelle õpilane sai finaalis III koha. Õp. Günter esindas sel konkursil Pärnu Muusikakooli.

Kui rääkida veel numbritest…Kui osavõtjaid oli 232, siis lihtne rehkendus ütleb, et žürii kuulas ära tervelt 464 lugu!

Mari Kerem