Kevadine klaverimängijate konkurss Keilas.

6. aprillil toimus Keila Muusikakoolis Loode–Eesti I – III klassi klaveriõpilaste konkurss. Iga laps pidi esitama kaks vastandliku iseloomuga teost. Seekord oli läbivaks temaatikaks tants, esimesel klassil ka rahvaviis või rahvalaul. Nii kõlasid väga erinevate ajastute teosed – alates menuetist, gavotist, polkast lõpetades tango ja jazz valsiga.

Keilas konkursil osalenud  klaveriõpilased koos õpetajatega

Keilas konkursil osalenud klaveriõpilased koos õpetajatega

Osavõtjaid oli rohkesti, esimeses klassis 23, teises 14, kolmandas 20, kokku 13-st muusikakoolist. Lapsed olid tublid, kõik musitseerisid kenasti ja pakkusid meeldejääva kontserdi kaasaelavale publikule. Noorte pianistide mängu vaagisid Martti Raide ja Marrit Gerretz-Traksmann. Hinnati nii tehnilist osavust kui ka loomulikku musikaalsust ning julgust suurel laval enesekindlalt esineda. „Kõik lapsed, kes kohale tulid, on võitjad,“ väitis M. Raide päeva lõppedes. Kose Muusikakoolist võtsid osa I klassist Miia-Maria Vahtel (I koht oma vanuserühmas) ning III klassist Merille Mutanen ja Eleriin Torjus. Õpilasi toetasid õpetajad Maarja Laas ja Maiu Roosa.

Hea esinemine sõltub päris paljudest teguritest, nende kokkulangemisel sünnibki midagi toredat. Kindlasti on kõige tähtsam heade eeldustega musikaalne laps ning teda toetav ja innustav perekond. Sellele lisandub sihikindel, visa töö koos õpetajaga ning seejärel sobiv, lapsele meeldiv kava. Lõpuks on oluline muidugi hea „tähtede seis“ ja rahulik õhkkond esinemispaigas. Esinemine peab jätma lapsele meeldiva mulje, et tal oleks tahtmine ka edaspidi taolistel üritustel osaleda. Ühel või teisel korral eriti hästi õnnestuv mäng võib vahel näida imeline, kuid tegelikult imesid ei juhtu. Imeline tulemus on õnnestunud kombinatsioon kõige igapäevasematest teguritest ja meil jääb rõõmustada koos kõigi konkursil osalenute ja nende peredega meie ühise töö õnnestumise üle.

Lähtume muusikakoolis põhimõttest, et konkurssidel käimine ei ole omaette eesmärk, see on vaid üks vahend lapse eneseteostuse toetamiseks – ei halvem ega parem kõigist teistest. Paljud teised õpilased, kes on samuti väga tublid mängijad, vajavad ja saavad omale teist tüüpi esinemisvõimalusi, kas üksi või ansambli koosseisus ja arenevad ka ilma konkurssideta suurepärasteks inimesteks, kellel muusika südames ja hinges.

Klaveriosakond