Solfedžo lõpueksam toimub 7. mail

Solfedžo lõpueksam toimub laupäeval, 7. mail algusega kell 10.00 Muusikakoolide Liidu poolt koostatud eksamitöö alusel.
Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse neljas valdkonnas:
1) Diktaat
2) Kuuldeline osa (akordid, järgnevused)
3) Teooria
4) Suuline osa
Hinded teatatakse hiljemalt eksamile järgneval tööpäeval.

Marika Raja