Kose valla 2016. a kaasava eelarve ettepanek nr 5: Estonia kabinetklaveri restaureerimine muusikakooli kammersaali jaoks

Ettepaneku esitajad:

Maiu Roosa
Karin Sarapuu
Anne Kruuse
Kaili Pern

Hääletamiseks mõeldud aega pikendati, hääletada saab kuni pühapäeva (12. juuni) õhtuni.

Hääletamiseks mine palun Kose valla kodulehele.

Vallale kuuluv Tallinna klaverivabriku kabinetklaver Estonia nr 174 (varasemalt gümnaasiumi saalis asunud pill) on täielikult amortiseerunud, korpus mitu korda asjatundmatult üle värvitud, kuid pill on renoveeritav. Uuena on omas ajas olnud tegemist maailmatasemel pilliga, tema liikumatud osad, proportsioonid, raam ja kõlalaud – peamised kvaliteeti kandvad omadused – on säilinud, kuid peaaegu kõik liikuvad osad tuleb välja vahetada ja taastada tuleb ka pilli, teadmatusest või võimaluste puudumise tõttu, täielikult rikutud välimus, mis on kurvastavalt kallis.

1950. aastal muudeti vabrik Rahva Mööbel Tallinna Klaverivabrikuks ja seal hakati tootma esimesi Estonia klavereid. Klaveritootmise organiseerimine ja peainseneri kohustused pandi Luunjast pärit Ernst Hiisile, väga tähelepanuväärsele isiksusele, kes varasemalt oli tootnud klavereid edukalt nii Peterburis kui Eesti ajal ka Tartus. Esialgu valmistati Tallinna Klaverivabrikus klavereid vähe, pigem oli tegemist käsitööga ja mida varasemate Estoniatega on tegemist, seda rohkem on neis tunda veel Ernst Hiisi kaudu Eesti ajast kaasa tulnud kvaliteeti. Üks toonastest esimestest Estonia klaveritest võitis näiteks Brüsselis näitusel hõbemedali. Esimesed Estoniad olid igas mõttes maailmaklassi pillid.
Meie valla Estonia on asjatundjate arvates pärit 1952.-53. aastast ja kuulub kahtlusteta veel sinna aega, kui Estoniate kvaliteet polnud jõudnud alla käima hakata. Pilli täielik renoveerimine on kallis (samas uuest Estoniast rohkem kui poole odavam), kuid tulemuseks oleks ka tippkvaliteediga pilli järgmine inimese elueaga võrreldav kasutusperiood. Pilli olemus, st vastavus sõjajärgsele, tänaste pillide omast intiimsemale kõlaideaalile sobiks usutavasti hästi muusikakooli kammersaali suurusega.

Iga muusikakooli saalis on reeglina kaks tiibklaverit, et lõpetajad saaksid lõpueksamil esitada kontserte, kus orkestri rollis on õpetaja teisel klaveril. Kose muusikakooli saalis oli seni üks 70date Estonia kontsertklaver ja sellest aastast alates nüüd ka teise klaveri rolli kasutatuna ostetud pianiino, mille kõlajõud ei sobitu kuidagi Estonia kontsertklaveri kõlaga.
Õpilastele kontserdikogemuse pakkumiseks on muusikakoolis vaja korraldada kammerkontserte, kutsuda soliste, kellega kokkulepete saavutamise üheks takistuseks on samuti Estonia kontsertklaveri kvaliteet, kuna pill on pärit Estoniate suurte kvaliteediprobleemidega ajajärgust. Renoveeritud Hiisi-aegne Estonia oleks seevastu kindlasti pill, millega kaasnev „lugu“ ja mille legendaarne kõla pigem meelitaks meile esinejaid. Samuti oleks Hiisi Estonia heaks kontrastseks täienduseks kultuurikeskuse Petroffile, mis on moodsalt suure kõlajõuga samuti väga hea pill.

Hiisi Estonia klaveri renoveerimine oleks oluline ka kultuurilooliselt – tõmbaks meile asjatundjate tähelepanu ka väljaspoolt valda, tuues nii kasu kogu vallale. Meil on vallas ka oma meister Juhan Tõhk (OÜ Klaverite Kants), kellele võib töö rahulikult usaldada.
Et muusikakoolis korraldatavad kammerkontserdid on avalikud, saaksid renoveeritud pillist otsest kasu kõik muusikahuvilised inimesed, aga esmajärjekorras muidugi muusikakooli klaveriõpilased.
Klaveri taastamiseks koostas esialgse kalkulatsiooni OÜ Klaverite Kants (9720 eurot + käibemaks + transpordikulud = 12 000 eurot).
Taotleme kaasava eelarve kaudu klaveri renoveerimisele maksimumtoetust ja kinnitame, et muusikakool otsib puuduva raha muudest allikatest.

Hääletamiseks mine palun Kose valla kodulehele.