Pianistide kevadkontsert 2016

13. mail toimus traditsiooniline Kose muusikakooli klaveriosakonna õpilaste kevadkontsert lastevanematele. Enamuse meie esinemistest oleme korraldanud väljaspool kooliseinu. Sedapuhku otsustasime Kose MK kammersaali kasuks. Esinejaid oli palju, kava mitmekesine. Kontserdile andsid värvi karakteersed klaveriansamblite palad. Esineti 4-käel ühel klaveril, 4-käel kahel klaveril. Samuti astusid lavale need, kelle eriala ei ole klaver, vaid õpivad seda lisapillina. Kahtlemata oli see kontsert meile kõikidele suureks kogemuseks ning närviprooviks eelseisvateks eksamiteks ja hindelisteks esinemisteks.

kõik kevadkontserdil esinenud õpilased ja nende õpetajad

kõik kevadkontserdil esinenud õpilased ja nende õpetajad

Suur tänu kõikidele, kes meile kaasa elasid!
Klaveriosakond.