EML-i (Eesti muusikakoolide liidu) aastakoosolekul Pärnus, I päev

Mall Türk rääkis EML-i vabariikliku konkursiga seotust.

Senisest erinev oli konkursil akordionistide täiendav 0 vanusegrupp ja viiuldajate napp 3 vanusegruppi, mis tekitas teises vanusegrupis suure koormus. Üldine arvamus jäi, et 3 vanusegruppi on vähe.

Võeti ette pikem arutelu konkurssidega seoses. Oli väga erinevaid mõtteid ja kohati ka vasturääkivaid. Minu kõrvale selekteerusid välja kolm:

  • Esineva õpilase õpetaja ei tohi kuuluda žüriisse
  • Õpilastelt peaks küsima, miks nad tahavad või ei taha konkurssidel osaleda.
  • Palju tehti ka ettepanekut, et suuremates erialades võiks konkurssidel olla lisaks vanusegruppidele ka A ja B tasemegrupid.

Korraldati mõttevahetus teemadel, millega keegi meist EML-i muuta, aidata või suunata sooviks. Oodati 10+ teemade eestvedajat, kokku astus ette vaid 5. Mina rääkisin erialade mitmekesisusest vs tasakaalus arengust – teema, mille loodan suve jooksul põhjalikult lahti kirjutada.

Seejärel rääkis Allan Tamme ILOP-ist. Tore oli üle kuulda, et kui esimesel aastal jagati laiali 200 000 eurot, teisel korral 250 000, järgmisel aastal tuleb 350 000 ja viimasel aastal 500 000.

Pikalt oli juttu pill.hooandja.ee keskkonnast, kust 7 taotlejat on taotletud raha kokku saanud. Keskkonna loomisele ja reklaamile on kulutatud palju raha, kuid mida pole, on taotlused.

Järgmiseks oli klaveritest kõnelema kutsutud Raivo Sersant, kes alustas müügijuttu omapärases stiilis. Esmalt avaldas ta kahetsust, et kuulajad nii uimased on ja teiseks kahtlust, kas kuulajad üldse aru saavad, mida neile räägitakse. Kõlab ehk uskumatult, aga nii tõesti oli.

Järgmiseks rääkis Pille Lill Kultuurikoja hariduskonverentsist „Kultuur, haridus ja haritus”, mis toimub 4. ja 5. novembril ERM-is. Et konverentsil põhjalikult ka huviharidusest kõneleda, tuleks EML-l saata Kultuurikojale appi oma väike mõttekoda.

Tiia Parmo ja Kalev Vaidla rääkisid koolitusel „Muusikakool – huvitunud õppija ja pühendunud õpetaja kohtumiskoht” toimunust ja kinnitasid, et sellist koolituste seeriat kindlasti korratakse.

Lõpetuseks rääkis Kadri Leivategija EML-i viimase aasta tegemistest ja kinnitasime MTÜ aastaaruande.

Tarmo Velmet