Turundus Facebookis – käisin koolitusel

“Sinu fantastilised tooted ja teenused ei koti mind! Ainus asi, mis mind kotib, olen mina ise. Ja kui sa tahad mulle midagi müüa, siis pead Sa olema mulle kasulik – mind harima ja informeerima. See ongi sisuturundus.”

Sellise ebameeldiva avaldusega alustab oma kodulehte Mihkel Raud ja ma väga soovitan nimetet lehel ära käia, lehte allapoolegi kerida ning pisut edasigi lugeda. Mina lugesin ja sain palju huvitavat teada mh ka õpetamise kohta. Õpetamisel ja reklaamil on ju väga sarnane eesmärk – panna keegi käituma mingil soovitud kombel. 

Esmalt tuleb saavutada usaldus ja selleks kulub vähemalt 7-8 kontakti. Reklaam mõjub ühekordsel vaatamisel vaid juhul, kui klient on juba pakutud toodet otsinud ja saab reklaamist uut teada veel ainult seda, kuhu pöörduda.

Miks reklaamida FB-s? Üks kontakt FB-s on kallim kui teles, kuid telereklaam on suunatud sadadele tuhandetele ja iga kontakti eest tellija maksab. FB-s saab reklaami suunata palju-palju täpsemalt, samas on auditoorium, kust oma sihtmärki välja sõeluda, piisavalt suur – Eestis on igapäevaseid FB sirvijaid 460 000. Mida väiksem on sihtrühm, seda kasulikum on reklaamida FB-s. Nii võib 25 euroga juba Kose vallas elavate FB-kasutajatega ühe kontakti kätte saada ja see on jõukohane isegi muusikakooli eelarvega arvestades.

Instagrami kasutatakse jätkuvalt meelelahutuseks, FB kasutaja huvi on kaldunud uudisele, kasutaja n-ö vananeb. Vanemad inimesed ei ole kerge sihtrühm, kuid uuringutega on tehtud kindlaks, et näit keskealised naised käituvad FB-s pigem kui 18-aastased ja on seega turundajatele suht lihtne saak.

Lähema 5 aasta jooksul prognoositakse kõigi sotsiaalvõrgustike, sh ka FB kasutajate hulga kasvu. FB teadlikult muutub pidevalt ja arengusse investeeritakse jätkuvalt palju.
Kui teha FB-s tavakasutajana postitus, siis näevad seda oma uudisvoos 4 tunni vältel kõik postitaja oma sõbraks võtnud kasutajad. Postituse lugejate hulka on tasuta võimalik ise piirata, kuid mitte laiendada. Kui postitus ei too kaasa mingeid reaktsioone, jääb ta 4 tunni möödudes nähtavaks veel ainult postitaja isiklikul ajajoonel. Sama lugu on ostetud postitusega, kuid makstes saab algse auditooriumi valida nii laia, kui postitaja ise soovib, olgu või kõigi FB kasutajate hulgast. Kuidas FB otsustab, mida kuvada uudisvoos kauem ja eespool? Selleks on kasutusel eriline algoritm, valem:
asukoht uudisvoos = postitajate ja lugejate vaheline huvi X postituse kaalukus X postitamise kellaaeg
 • Postitaja ja lugejate vaheline huvi – kuna tegemist on digitaalse teenusega, on FB-s peaaegu kõike võimalik mõõta. Nii on teada, mis huvitab valitud sihtrühma, millisele ja kuidas vormistatud postitusele nad tavaliselt reageerivad ja on ju teada ka, millist postitust reklaamitakse. Mida rohkem need näitajad kattuvad, seda rohkem FB postitust näitab.
 • Postituse kaalukuse määrab tegelikult saavutatud reaktsioonide hulk. Neist kõige kaalukam on
  • kommentaar
  • järgmisena jagamine (koos pika lisatud tekstiga võib tõusta ka kommentaarist kaalukamaks)
  • kõige vähem lisab kaalu laikimine (kui laigitakse peale teksti lugemist või video vaatamist, on kaal suurem)
 • Postitamise kellaaeg määrab reaktsioonide hulga esimese 4 tunni jooksul. Samas ei ole suurem kasutajate hulk alati boonus, sest koos lugejatega suureneb ka postituste hulk, mille seast tuleb silma suuta paista.

FB toetab moodsamalt vormistatud postituste kuvamist. Ilma visuaalse lisandita tekst on kõige vähem haaravam ja koolitusel tutvustati paljusid väga huvitavaid postituse visuaalse elavdamise (sh ka tasuta) võimalusi. Enamik videost keerukamad on küll tavakasutaja jaoks liiga aeganõudvad.

FB-s reklaami suunamiseks on võimalik kasutada:

 • klientide andmebaasi, kus eelistatavalt võiks olla nii kliendi e-posti aadress kui telefon, mille järgi FB kasutaja tuvastab
 • eraldi väikse koodijupi, FB-piksli abil on võimalik reklaamid suunata mingit kindlat kodulehte külastanud klientidele
 • muul kombel, näit asukoha või huvide järgi määratletud sihtrühm. Huvisid ei tuvasta FB eelkõige kasutaja oma sõnade vaid tegude järgi. Jälgitakse nii käitumist FB-s kui ka mobiiltelefoni positsioneeringu järgi tema liikumist.

Kuidas muuta oma postitused lugeja jaoks võimalikult usaldusväärseks?

 • Olgu vaid pooled (5/10) postitustest sinu enda koostatud, teine pool täida oma oletatava sihtrühma postituste jagamisega. See loob sihtrühmaga kontakti, lisab sisulist mitmekesisust ja võõrad postitused erinevad oma mustrilt sinu tavapärastest, millest muidu lugejatel kiiresti küllastus tekib.
 • 3/10 olgu ilma otseselt suunava sisuta postitused, st mitte reklaamid.
 • Vaid 2/10 postitustest, aga soovitavalt veelgi vähem, võiks moodustada otsene reklaam.

Koolitas Taavi Tammpere, OÜ Social Fly

Koolitusel käis Tarmo Velmet