Loode-Eesti klaveriõpilaste B-kategooria konkurss

Matilda Teivejõe (I klass)

1. märtsil toimus Keila muusikakoolis Loode-Eesti noorema astme klaveriõpilaste B-kategooria konkurss. Sel aastal võistlevad noored pianistid A- ja B-kategoorias. A-kategoorias mängivad Tallinna muusikakooli ja Tartu Elleri kooli õpilased ning B-kategoorias tavamuusikakoolide õppurid. “Parim noor instrumentalist 2017” vabariikliku konkursi, mis toimub iga kahe aasta järel, reglemendi järgi jaotatakse õpilased rühmadesse vanuse järgi ja vastavalt toimub ka regionaalne konkurss nendel aastatel vanuserühmade järgi jaotatuna. Aastatel, kui vabariiklikku konkurssi ei ole, jaotatakse Loode-Eesti regionaalsel konkursil õpilased klasside järgi, mis jätab võimaluse ka hiljem alustanutele. 2017. aastal esinesid õpilased vanuserühmades:

  • I kuni 8-aastased
  • II 9-10-aastased
  • III 11-12-aastased
  • IV 13-14-aastased
  • V 15-aastased ja vanemad

Miia-Maria Vahtel (II klass)

Vanuserühmades võisteldes satuvad samasse rühma erineva muusikalise kogemustepagasiga õpilased, koos võivad esineda nii II kui IV klassi õppurid, kelle võimetekohane repertuaar on erineva raskusastmega. Žürii küll deklareerib, et nad hindavad eelkõige mängija loomulikku musikaalsust, mida ka vähem õppinud laps vähem tehnilisi lugusid esitades edukalt eksponeerida saab. I vanuserühmas (18 osavõtjat) pidi esitama kaks erineva iseloomuga teost. Siin oli võimekuse erinevus kõige vähem märgatav, sest esinejad olid enamasti I-II klassi õpilased. Meie kooli õpilane Matilda Teivejõe (I klass) esines tublilt, julge kõla ja ilmekusega ning pälvis II koha, mis tähendab tema jaoks konkursi jätkumist vabariiklikus voorus Tartus. II vanuserühmas oli kõige rohkem osalejaid (30) ning ka mängijate võimekus oli ebaühtlasem. Esitada tuli kaks erineva iseloomuga erineva ajastu teost. Meie kooli klaveriõpilane Miia-Maria Vahtel (II klass) võistles koos väga tugevate pianistidega ja sai konkursilt edaspidiseks väärika kogemustepagasi. (Mõlemad konkursil osalenud on Maiu Roosa õpilased. T. Velmet) III vanuserühma võistlejate arvukus oli juba tunduvalt väiksem (9), sest esitatavad teosed olid küllaltki keerukad ning ka žürii oluliselt nõudlikum. Siin oli vaja lisaks suurvormi osale selgeks õppida kohustuslik pala – Riine Pajusaare “Vihmasagara jutustus”. Pianistid olid tublid, kuid žüriiliikmete valvsad kõrvad lubasid edasi vabariiklikku vooru vaid kaks õpilast (II koha ja diplomi omaniku).
Kõik õpilased esinesid Keila muusikakooli uhiuuel Petrof kontsertklaveril.
Esinemine konkursil on alati väga pingeline, seetõttu peab tunnustama kõiki, kes osa võtsid. Samuti tänama tublisid lapsevanemaid, kes oma lapsi toetasid, innustasid ja kui vaja, siis ka lohutasid.

Maiu Roosa