Matilda Teivejõe oli edukas ka pianistide vabariiklikul konkursil

Matilda Teivejõe mängib Tartus Elleri saalis

11.-12. märtsil toimus Tartus Elleri Muusikakoolis vabariikliku konkursi “Parim noor instrumentalist 2017” klaveri eriala lõppvoor. Regionaalsete konkursside tublimaid mängijaid oli kogunenud arvukalt, seetõttu jagunes võistumängimine kahele päevale ning toimus kahes erinevas saalis. Elleri saal on väiksem ja seal esinesid I, II vanuserühma mängijad. Tubina saal oma vaimustava akustika, hea klaveri ja meeldiva interjööriga pakkus esinemisvõimalust III, IV ja V vanuserühma pianistidele. Mängijad jagunesid A- ja B-kategooriasse ja ikka selle järgi, kui kõrgeks mängijad oma oskusi hindasid. B-kategoorias esinejaid oli arvuliselt rohkem, sest siin olid esindatud suur hulk Eesti tavamuusikakoole. A-kategoorias mängisid Tallinna Muusikakeskkooli, Tartu Elleri Muusikakooli ning osaliselt Narva, Sillamäe, Otepää ja Keila Muusikakoolide õpilased. I ja II rühma züriisse kuulusid Pille Taniloo, Marko Martin ja Riine Pajusaar. Vanemaid õppureid hindasid Lembit Orgse, Jussi Siirala ning Mihkel Poll. Lapsesõbralik zürii tunnustas mängijaid lisaks tavapärastele kohtadele ka eripreemiatega üksiku teose suurepärase esituse eest. Meie kooli õpilane Matilda Teivejõe (I klass) pälvis I vanuserühma B-kategoorias diplomi kogu kava hea esituse eest.
Konkurss oli hästi korraldatud. Suurest osavõtjate hulgast hoolimata sai iga esineja 10-minutilise saaliproovi aja ning võimaluse ka klassis sõrmed soojaks mängida. Elleri kool oma uue kõrvalhoone ja renoveeritud põhimajaga jättis esmakordsele tulijale sooja ning turvalise tunde. Muusikat õhkus maja igast nurgast, mida süvendas ka Heino Elleri näitus hoone ärklikorrusel.
Lisaks oma esinemisele said konkursandid võimaluse kuulata teiste omasuguste ja ka vanemate õpilaste mängu, tutvuda huvitava repertuaariga ning saada motivatsiooni muusikaõpingute jätkamiseks.

Maiu Roosa

 

Matilda Teivejõe Heino Ellerile pühendatud näitusel.

Klaveriõpetajate ühingust tuli peale konkurssi alljärgnev kiri.

Lp koolijuhid ja klaveriõpetajad!

Eesti Klaveriõpetajate Ühing soovib tänada kõiki koolijuhte ja õpetajaid, kes oma õpilaste osavõtuga panustasid klaveriõpilaste vabariikliku konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2017” õnnestumisse. Eriliselt tahame ära märkida väiksematest muusikakoolidest lõppvooru pääsenud klaveriõpilasi ja nende õpetajaid. Rõhutame, et juba ainuüksi õigus esineda Tartus Tubina või Elleri saalis oli sel osavõtjaterohkel konkursil väga suur tunnustus. Loodame ka tulevikus jätkata seni viljakalt toiminud koostööd Eesti Muusikakoolide Liiduga konkursi formaadi täiustamisel ning hindamis- ja motiveerimisvormide edasiarendamisel. Soovime, et võimalus kuulda väga head muusikat ja saada kvaliteetset pilliõpetust on kättesaadav kõikjal Eestis.
Jätkuvat muusikavaimustust!

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu juhatus