Muusikakooli õpilased käisid esinemas käsitöönäituse tänuõhtul