2017. a konkursihooajal oli Kose mk loode regiooni 22 kooli hulgas tulemuste poolest 5.

Vabariiklikul konkursil grand prix’ ja oma vanuserühmas esikoha võitnud Kristo Varul (õp Olev Roosa) koos klaverisaatja Natalja Lunjovaga esinemas Mustpeade majas

Vabariiklik konkurss korraldatakse erialati korra kahe aasta jooksul ja 2017. a oli kord puhkpillimängijate ja pianistide käes. Neil erialadel osalesid meilt konkursi eelvoorudes 4 puhkpilliõpilast ja 2 pianisti, kellest 5 olid edukad ka lõppvoorus. Kohe siia juurde tuleb rõhutada, et konkurss ei ole eesmärk, vaid on vahend põhieesmärgi saavutamiseks ja ma olen nõus õpetajaga, kelle õpilased sellel aastal konkursil ei osalenud, kes aga nimetas õpilasega konkursiks valmistumise protsessi oma kõige suuremaks õnnestumiseks. On oluline märk õpetaja ametioskustest, kui ta suudab lõigata kasu konkurssidest isegi ilma neil osalemata! Vastavalt ei saa hoopiski igal juhul ja alati lugeda ebaõnnestumiseks konkursi vabariikliku lõppvooruni mitte jõudmist. Vastupidist, st konkursi lõppvooru jõudmist, õnnestumiseks lugeda tuleb sellele vaatamata ja kui järgnevasse statistikasse suhtuda mõistliku skepsisega, siis midagi numbrid siiski näitavad.

Regioonid on konkursse korraldavas EML-is (Eesti muusikakoolide liidus) kujundatud mitte riigi haldusterritoriaalse jaotuse, vaid kooli asukohast ja ajaloost tingitud regionaalsete huvide ja võimaluste järgi. Võrdlen esmalt meie kooli tulemusi loode regiooni koolide omadega, kus vältimatu mõjutajana toimib pealinna lähedus, seevastu Tallinna koolid loode regiooni aga ei kuulu.
22 loode regiooni koolist oli lõppvoorus edukas õpilane 12-l. Meist edukamad koolid olid Kiili kunstide kool 6, Rapla muusikakool 10, Tabasalu muusikakool 11 ja Keila muusikakool 16 eduka õpilasega vabariiklikus lõppvoorus. Kose muusikakool, nii palkade poolest kui õpilaste arvult üks regiooni pisemaid, oli tulemustelt 22 kooli hulgas 5-s. Kokku kõigist Eesti suurusjärgus sajast muusikakoolist jõudis lõppvoorus äramärkimiseni vähemalt üks õpilane umbes pooltest koolidest ja Kose mk oli selles arvestuses 19. Meist parema tulemuse saavutanud koolid olid lisaks juba nimetatuile veel Narva, Tartu II, Võru, Pärnu, Tartu I, Ülenurme, Lasnamäe, Türi, Elleri, Viljandi, VHK, Tallinna, TMKK ja Nõmme muusikakoolid – peaaegu eranditult ainult suured koolid suurtest keskustest.
Lisaks vabariikliku lõppvooruga konkurssidele toimuvad iga-aastased regionaalsed konkursid kõigil erialadel. Akordioni erialal tuli meile üks oluline preemia ka regionaalselt konkursilt. Lisaks oli konkursiks valmistujaid, kes lõpuks osalema ei läinud. Oli ja ka tuleb veel erinevatel muudel koolivälistel festivalidel osalejaid. Loodan ka neist kõigist kooli blogi kaudu millalgi huvilistele teada anda.
Võime koolina kindlasti oma tulemuste üle uhked olla. Pidades silmas, et konkurss ei ole ise eesmärk, vaid on õige kasutamise korral hea motiveeriv vahend eesmärgini jõudmiseks, peame õpetajatega, kelle õpilastest mitte keegi ühelgi koolivälisel festivalil või konkursil ei osalenud, kindlasti aru, kas ja miks tema valik ennast õigustab või ei õigusta.

EML-i juht Kadri Leivategija andis Klassikaraadiole pikema intervjuu. Konkursist oli juttu 7.-10. minutil.

Klassikaraadio intervjueeris ka konkursil osalenud õpilasi, Kristo Varul kõneleb 8. minuti lõpust edasi.

Tarmo Velmet