Otsa koolis tutvustati solfedžo uut ainekava

Otsa koolis solfedžo uue õppekavaga tutvumas

15. aprillil 2017 toimus G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis koolitus solfedžoõpetajatele. Koolitusel tutvustati moderniseeritud algastme solfedžo ainekava. Uuendatud õppekava vajaduse tingis EMTA ja keskastme muusikakoolide vastuvõtutingimuste muutmine ning vajadus muuta solfedžo praktilisemaks ja kaasaegsemaks. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna õppejõudude poolt on juba koostamisel ka uued õpikud. Uus ainekava peaks täielikult rakenduma 2019/2020 õppeaastast.
Oma sõnavõttudega esinesid Tallinna Muusikakeskkooli direktor ja Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse liige Timo Steiner, Võru Muusikakooli direktor ja üleriigiliste solfedžoeksamite koostaja Piret Rips-Laul, Viljandimaa laiahaardeline muusikaõpetaja Maarika Reimand, H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli teooriaõpetaja Terje Heido-Rosenberg ning Otsakooli teooriaosakonna pedagoogid Kaie Kant, Andres Lemba ja Tõnu Laikre.
Mitmed seni käsitletud teemad (pöördintervallid, suurendatud ja vähendatud intervallid, harmooniline duur, kadentsid, kaldumine ja modulatsioon) on algastme ainekavast välja jäetud. Senisest põhjalikumalt hakatakse tutvuma kõrvalastmete kolmkõlade ja septakordidega. Täiesti uue teemana on lisandunud solfedžo ainekavva tähtharmoonia (akordimärkide) käsitlemine õpitavate akordide piires, mis võimaldab levimuusikas kasutusel olevale noodimaterjalile, kus tavapäraselt on ühel noodireal meloodia ja rea kohal harmoonia akordimärgid, instrumentaalse saate kujundada.
Kõik uuendused ja ainekavaga seotud materjalid on juba tutvumiseks lingi kaudu leitavad ka Võru Muusikakooli kodulehelt.

 

Marika Raja