Süda-Eesti klaveripäev

21. aprillil toimus Paide Muusikakoolis Süda-Eesti Klaveripäev. Eesti Klaveriõpetajate Ühingu eestvõtmisel pakuti selle ürituse toimumiskohaks just Eesti keskpunkt Paide, et ümbruskonna muusikakoolide õpilased ja õpetajad saaksid koonduda ning toredast ettevõtmisest osa saada. Koselt osalesid huvilistena III klassi klaveriõpilased Angela Tikerpe ja Merili Randmaa. Suur tänu Seila Tikerpele, kes andis omapoolse transpordiga võimaluse lastel ja õpetajal huvitavat üritust nautida.
Päeva alustas erinevate koolide õpilaste ja õppejõudude ühine avakontsert. Sellele järgnes Martti Raide loeng-koolitus “Harjutamine – imeline võimalus muutusteks”, mis oli kindlasti hariv nii õpetajale kui õpilasele. Lühidalt kokku võttes on õppimine loov suhe iseendasse, mille keskmeks on püüd saada paremaks oma eilsest minast. Arutleti peamiselt harjutamisreziimi ning -meetodite teemadel. Samuti kerkis üles tavapärane küsimus, kui palju peaks ikkagi päevas harjutama? Martti Raidel oli endal humoorikas näide oma õpilase kohta, kes vajas motiveerimiseks konkreetseid arve. Kehtestati reeglid – igal aastal eelmisest 20 minutit rohkem, lisaks korrutati viimase aasta norm koefitsendiga 1,5. Nüüd saab juba igaüks arvutada, kui palju ta võiks päevas harjutada. Konkreetne ja selge. See sobib muidugi lapsele, kes tahab omale kindlaid kriteeriume. Huvitav mõte oli ka nn “tagurpidi harjutamine”. Sel juhul alustad treenimist lõikude kaupa hoopis pala lõpust ja liigud siis aegamisi ettepoole. Taoline harjutamisviis annab võimaluse värske peaga alustada uue materjali õppimist ning seejärel korrata juba järgnevat eelmisel päeval õpitut. Kokkuvõtlikult saab välja tuua 10 nõuannet, mis ei ole kohustuslikud, kuid võivad aidata tulemusliku töö saavutamisel:

1. Planeeri ja organiseeri oma tegevust.
2. Keskendu ühele ülesandele korraga.
3. Harjuta üksnes täie keskendumisega.
4. Enne keerulisi tehnilisi ülesandeid mängi käed alati lahti.
5. Harjuta ka aeglaselt.
6. Ära luba endale vigadega mängu.
7. Harjuta lühikeste episoodide kaupa enne terviku moodustamist.
8. Koosta harjutamise päevakava (kui võimalik siis harjuta hommikul)
9. Pea harjutamispäevikut.
10. Harjutada saab ka ilma klaverita, läbi intensiivse mõttetöö.

Klaverimängu õpitubasid juhendasid Mati Mikalai, Lembit Orgse, Martti Raide ja Ruth Ernston. Kõik õpetajad on väga omanäolised isiksused ja nende tunnid seega erinevad, mis sõltus loomulikult tunnis olevast õpilasest ja esitatavatest teostest.
Klaveripäev lõppes meeleoluka kontserdiga Paide Kultuurikeskuses. Esines ja kuulajatega vestles pianist Johan Randvere, kes on särav noor pianist ning väga hea publikuga suhtleja. Muusikalist naudingut pakkusid W. A. Mozarti, R. Straussi, S. Rahmaninovi, J. Räätsa, E-S. Tüüri ja P. Uusbergi teosed. J. Randvere tutvustas ka sõnaliselt mängitavaid teoseid läbi omapoolse nägemuse, tehes seda veenvalt ning lastele arusaadavalt.
Eesti klaverimuusika toetamiseks ning tutvustamiseks kuulutati sellel üritusel välja Eesti lastepala esikümne hääletus klaveriõpetajatele. 10 enim hääli saanud palade esitlus toimub juba sügisel klaveriõpetajate päevade raames ning plaanis on välja anda ka noot koos plaadiga.
Sellega oli sisukas kevadpäev Paides saanud toreda finaali ja andis osalejatele kindlasti emotsionaalse laengu, et hästi sooritada oma õppeaasta lõpueksamid, kontserdid ja muud esinemised.

Klaveripäeva koos õpilastega külastas Maiu Roosa.