Koolitusel „Õigusteadmised haridusjuhile“

Käisin kevadisel kiirel ajal juriidilisel koolitusel õigusbüroos Deeva. Valisin koolitaja EML-i (Eesti muusikakoolide liidu) soovituse järgi ja tõepoolest, koolijuhte koolitanud jurist Ü. Adamsoni näis tõepoolest huvitavat, et lahendatavate erimeelsuste tulemusel oleks meie lastel koolides edaspidi turvalisem, huvitavam ja kasulikum käia.
Tegemist oli teisega koolijuhtidele mõeldud kahest koolitusest, talvel kuulasin koolijuhtidele mõeldud tööõiguse teemasid.

Vallas on juristid palgal, miks ma nendega nõu ei pea? Valla juristid on asjatundlikud ja head, ma konsulteerin nendega alati näit uut tüüpi lepingule põhju luues. Erinevus on õige pisut spetsialiseerumises, valla jurist peab juba ametist lähtuvalt olema n-ö kõigesööja, koolitus oli mõeldud aga just spetsiaalselt haridusasutustele. Teiseks ei tee kunagi paha kuulda teist arvamust ja kolmandaks oli suur erinevus seadustele lähenemises. Valla jurist ütleb mulle, mida seadus lubab ja kuidas peab midagi õigesti vormistatud olema, kui on soov saavutada seda või teist tulemust. Koolitusel pidasime pigem aru, mida on mõistlik saavutada püüda ja mida on targem mitte torkida.
Vastavalt ei rääkinud koolitaja meile mitte niivõrd, milline on seaduskuuleka koolijuhi käitumisviis, vaid pigem selgitas, kus võivad ühel või teisel juhul tekkida probleemid. Kus on seadus jätnud võimaluse, mida ei kasutata, või kus praktikas kasutatakse pidevalt võimalust, mida seadus ette ei näe. Millal saab tugineda rohkem heale ja selgelt sõnastatud seadusele ja millal tuleb pigem huvitatud pooltega ennetavalt eesmärke kooskõlastades selgitustega konflikte vältida püüda, sest just seda tüüpi küsimuses oleks hilisem vaidlus pigem loterii ja tulemus sõltuks rohkem kohtuniku isiklikest tõekspidamistest.
Sain kindlasti palju targemaks isikuandmete kaitse seaduse osas, töölepingu seadus läks Tartus esialgu ainult segasemaks, kuid et sellel teemal küsimused näisid olevat kohalviibinuist eelkõige minul, leppisime kokku nende hilisemas vastamises e-kirju vahetades. Et jurist koolituse hinna raames tõesti ka hiljem saadetud küsimusi vastab, selles olen talvise koolituse järel juba veenduda saanud. Koolituselt saime kaasa ka hulgaliselt linke, kust ühte või teist probleemi vältida üritades kasulikku lugemist leida võib.

Koolitusel käis Tarmo Velmet