Koolitus „Loovus ja laulud“ Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis

Tallinna vanalinnas Müürivahe tänaval asub üks põnev muuseum – Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Koolivaheajal õnnestus mul osaleda selle muuseumi korraldatud muusikaõpetajatele mõeldud koolituspäeval. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, mis on loodud juba aastal 1924, on museaalide arvu poolest üks rikkamaid Eestis, vaid ERM oma enam kui miljoni eksponaadiga ületab neid. Pillide hulgad on muljetavaldavad, ainuüksi klavereid on üle 70. Loomulikult ei mahu kõik muuseumi varad Müürivahe tänava majja. Laod paiknevad Suur-Sõjamäe teel. Muuseumil on ka filiaal – Särevi Teatrituba Tina tänaval. Haruldased esemeid paiknevad muuseumis klaasi taga, samas on piisavalt ka näpitavaid asju, nagu ka on võimalik proovida erinevate ajastute kostüüme ja end pildistada. Üks haruldusi on väntorel Raffin-31, mis teadaolevalt ongi ainus mängiv väntorel Eestis. Väntoreli tööpõhimõte on lihtne: oreli sees on lõõts, millele tuleb käega hääl sisse vändata ja kostuv muusika tuleb salvestatud paberrullilt. Põnevust pakkus võimalus kaasa lüüa väntorelile ühistööna valminud muusikalise teose loomisel – nimelt tuli igaühel väntoreli paberrulli sisse naaskliga auke torgata. Muuseum, mis on hiljuti põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud, ulatab abikäe igale referaadi või uurimustöö jaoks materjali otsivale õpilasele. Esmalt tutvustaski muuseumi pedagoog Anu Liho muuseumi õpetlikke, haaravaid ja emotsionaalseid haridusprogramme ning uut püsinäitust „Lood ja laulud“, kus esitatakse teatri ja muusika lugusid, mis kuuluvad Eesti kirjandusklassikasse ja laule, mis on iga eestlase repertuaaris. Väga huvitav oli kuulata koorijuht Elo Üleoja kogemuste jagamist. Valmis retsepte õpetamiseks pole olemas, kuid kogemusi saab vahetada. Eesmärk on kõigil ühine – soovime lapsi muusikaliselt arendada ja neid muusikat armastama panna. Muuseumi teadur Ene Kuljus tutvustas valikut eesti heliloojate käsikirjade näidiseid, näiteks oli võimalus käes hoida Raimond Valgre „Muinaslugu muusikas“ (“A Little Story in the Music”) ja Lembit Verlini tuntud lastelaulu „Küll on tähed“ käsikirju. Samuti tutvustati esialgu veel eksponeerimise ootel dirigent Eri Klasile kuulunud isiklikke esemeid. Muuseumi muusikaosakonna juhataja Kristo Matson, kes on ühtlasi ka Tallinna Muusikakeskkooli muusikateaduse ja kompositsiooni osakonna juhataja, tutvustas animatsiooni helindamist. Olemasolevate vahendite ja lihtsate rütmipillide abil mängisime sisse animatsiooni tegevust toetava taustamuusika – ülesanne, mis oleks jõukohane ja loovust arendav ka õpilastele. Muusikaõpetaja Airi Liiva, laulustuudio Laulupesa õpetaja ning paljude lastelaulude autor, andis ideid, kuidas huvitavamalt ja mitmekülgsemalt laule õpetada. Ta jagas meiega oma meetodeid, kuidas terve tund kasvõi ainult ühte laulu õpetades ikkagi põnevus ei kaoks. Nagu ikka, saime laululoojalt ka ahjusooja repertuaari.

Marika Raja

Klaveri taga jagab Airi Liiva oma õpetamismetoodikat

Ene Kuljus rääkimas Eri Klasile kuulunud esemetest

Anu Liho koolitatavate poolt vastvalminud muusikateosega väntorelile

Muusikaõpetajad väntoreli paberrullile muusikat salvestamas