Loomingu tund

Pakume muusikakoolis alates oktoobrist lisaainena kõigile oma erialas hästi edasijõudvatele vähemalt 3. klassi õpilastele omaloomingu tundi. Õpetaja Einike Leppik kirjutas tunni sisu kohta järgmist:

“Omaloomingu tund sobib kõigile, kellel on huvi lisaks erialas õpitavale muusikale ka ise midagi luua ja ka teiste pillidega koos mängida, samuti teiste õpilaste loomingut koos esitada. Saame tunnis kõiki ideid kohe katsetada ja proovida mängitut ka kirja panna. Arvan, et see tund võiks olla selline tore koos jämmimine ja muidugi kuulama õppimine, nii teisi koosmängus kui ka oma pilli erinevaid ja põnevaid kõlasid, mida võib-olla tavapärases eriala tunnis nii sageli ette ei tule… Lisaks koosmängule võiks olla igal õpilasel poolaasta jooksul 1 – 2 väikest loominguülesannet (kodus teha), aga see siis juba vastavalt lapse tasemele ja soovile.”

Täiendavate küsimuste korral palun  võtta ühendust Einike Leppikuga, kes oskab oma uuest õppeainest ise kõige täpsemalt kõneleda.

Kindlat soovi omaloomingu tunnis käima hakata väljendage palun nagu kõigi lisaainete puhul, saates kooli direktorile vabas vormis avalduse.

Tarmo Velmet