Kontsert raamatukogus

22. mail toimus taas Kose raamatukogu poolt korraldatud ühisprojekt-kontsert. Kose Gümnaasiumi III a klassi etlejad ja Kose Muusikakooli pillimängijad esitasid temaatilise kava “Lapsepõlv on lahe aeg”. Loodame traditsiooniga jätkata ka järgmisel aastal.

Maiu Roosa