Kose Muusikakooli õppetasude muutmine

Edastan  Kose Vallavolikogu 26.03.2020 määruse nr 80, mille alusel otsustati seoses riigis kehtestatud eriolukorraga vabastada lapsevanemad Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2020 kuni riigis kehtiva eriolukorra lõpuni.

Õppetasu vabastuse saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse kooli e-mailile kose.muusikakool@gmail.com hiljemalt 5. kuupäevaks eelmise kuu eest.

Manuses avalduse vorm. Samas piisab vabas vormis e-kirjast.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Kas õppetasu vabastus kehtib ka juhul, kui laps on käinud tundides ja osalenud nüüd eriolukorra tõttu e-õppes?
Jah, õppetasu vabastus kehtib alates 1. märtsist ning vabastuse aluseks on tähtaegselt esitatud avaldus.

2. Kas vanem saab esitada avalduse nii, et ta taotleb vabastust kuni eriolukorra lõpuni või peab ta igakuiselt esitama uue avalduse iga kuu kohta eraldi? Praegusel hetkel märtsi eest, uuel kuul aprilli eest? jne jne
Jah, vanemal piisab ühekordselt esitatud avaldusest ja see kehtib kuni eriolukorra lõppemiseni.

3. Kas valla poolt kehtestatakse avaldusele kindel vorm või koostab iga kool selle ise?
Valla poolt on koostatud soovitav avalduse vorm, kuid aktsepteeritav on ka vabas vormis e-kiri.

4. Kas avaldus peab olema digiallkirjaga?
Avaldus ei pea olema digiallkirjastatud. Piisab vabas vormis e-kirjast.

5. Kas need lapsed kes taotlesid õppetasu vabastust, ei pea e-õppes enam osalema?
Loodan, et need kes siiski e-õppes osalevad ja on pakutud teenusega rahul, õppetasu vabastust ei taotle.

Vanemale on avalduse esitamine vabatahtlik, sest  õppetöö muusikakoolis ei ole  peatunud, vaid seda on korraldatud e-õppena Stuudiumi kaudu. Loodan Teie paindlikkusele ja mõistmisele.

Kai Rei-Pikajago
Kose Muusikakooli direktor