Kose Muusikakooli õppeaasta lõpetamine

Kose Muusikakooli õppeaasta lõpetamine:

Kose Muusikakooli eelkooli ja 1.-6. klassi õppetöö toimub distantsõppe vormis õppeperioodi lõpuni (5. juuni 2020)

 • kui olukord võimaldab, siis 18.maist kuni 5. juunini on kontaktõpe eelkõige mõeldud lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei andnud soovitud tulemusi (kokkuleppel õpetaja, õpilase ja lapsevanema vahel)

 • klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleminek ERIALAS  toimub perioodi hinde alusel (õpilase osavõtt õppetööst + videosalvestuste hindamine)

 • klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleminek  SOLFEDŽOS ja MUUSIKALOOS toimub perioodi hinnete alusel

 • 4. klassi üleminekueksameid ei toimu

 • kõik õpilased, kellel on õppeainete aastahinded positiivsed, lõpetavad 5. juunil

 • Lõpuaktuseid ei toimu, erialaõpetajad annavad tunnistused kätte individuaalselt.

 • kellel on võlgnevusi, siis täiendav õppetöö toimub 8.-19. juunini/ suvetöö 25. septembrini.

7. klass -jätkab õppetööd distantsõppe vormis 27. aprillist kuni  15. maini

 • kui olukord võimaldab, siis 18.maist kuni juuni keskpaigani toimub kontaktõpe

 • jätame ära eriala lõpueksamid ja asendame lõpuesinemisega (vähendatud nõudmised ja ilma hindeta)

 • jätame ära solfedžo lõpueksami, eksam teostatakse tasemekontrollina

 • muusikaloos korraldatakse õpinguid kokkuvõttev test

 • praeguste reeglite järgi lõpuaktust tavapärases mõistes ei toimu – aga eks aeg näitab…