Akordioniosakond

Akordioniosakond alustas tööd 1978. aastal. Akordioniõpetust on jaganud Anne Kruuse, Merle Ilves, Liidia Landra. Alates 1981. aastast kuni tänaseni on muusikakoolile truuks jäänud õpetaja Karin Sarapuu. Õpilaste arvu osakonnas on viimastel aastatel määranudki tema koormus, mida tõsta pole rohkem võimalik. Akordioniõpilased on edukalt esinenud nii regionaalsetel kui üleriigilistel konkurssidel. Õppetöös on eriline koht ansamblimängul, milles osalevad aktiivselt ka vilistlased. Suviti käiakse üle-eestilistes akordionistide suvelaagrites Pärnus ja Võrus. Alati võetakse osa valla-, maakonna- ja noorte laulupidudest, viimastel kordadel ka pillipidudest. Esinemas on aastate jooksul käidud ka Soomes, Rootsis, Ungaris, Saksamaal ja Luksemburgis.

Akordioni õppimise eelduseks on töökorras, võimalikult kvaliteetse pilli omamine koduseks harjutamiseks (vastavalt õpilase kasvule ja füüsisele). Samuti lapsevanema valmisolek panustada isiklikku aega (eriti esimestel aastatel), panustada raha õppetööks vajalike vahendite ostmiseks ja remondiks. Lapsevanema õlgadele jääb suurel määral ka õpilase regulaarse koduse töö tagamine (lapsevanemalt pole nõutud eelnev muusikaalane haridus).