Direktor Kai Rei-Pikajago

KAI REI-PIKAJAGO KOLMAS TULEMINE 

Olen Kose Muusikakoolis kolmandat ringi. Kose on minu lapsepõlvemaa, olen siin kasvanud ja koolis käinud. Õppisin muusikakooli klaveri erialal, minu õpetajaks oli tänane hea kolleeg Maarja Laas. Lapsepõlv kuluski põhiliselt klaveri harjutamisele. Peale põhikooli läksin Georg Otsa nimelisse muusikakooli, sealgi õppisin klaverit. Kõrghariduse sain esmalt Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koolimuusika erialal, hiljem omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteaduste alal. Minu teine tulemine tõi mind Kose muusikakooli klaverieriala õpetajaks. Kohe pärast Otsa kooli lõpetamist tulin 19-aastaselt Kose muusikakooli tööle ja paralleelselt õppisin ülikoolis. Klaveri- ja solfedžo erialade õpetajana töötasin siin 20 aastat, siis liikusin edasi Tallinna Kristiine Gümnaasiumi, kus töö muusikaõpetaja ja koorijuhina veel kestab. Ma olen enda elust väga palju aega pühendanud tööle. Lisaks õpetamisele olen pikalt teinud koorijuhi tööd. Kose Gümnaasiumis juhatasin kümme aastat poistekoori, kuni need poisid, kes alustasid 2. klassist, lõpetasid 12. klassi. Siis oligi nii, et kogu aeg kulus poistekoorile. Edaspidi juhatasin Harjumaa poistekoori. Hiljem olin veel abidirigent Eesti Lastekoori juures ja Kristiine Gümnaasiumis oli mul segakoor, neidude koor ja mudilaskoor. Mulle on alati olnud õpilased väga tähtsad. Olen armastanud õpilasi, kes on olnud nendes koorides ja kogu energia on seetõttu läinudki õpetajaks olemisele. Kui tagasi mõelda, siis see annab ikkagi päris palju rõõmu. See ongi üks suur elu osa.

Nüüd olen ma Kose muusikakoolis kolmandat korda, sedakorda direktori ametis. Juhina soovin seista muusikakooli igakülgse hea käekäigu eest, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks siin hea töötada ja koos edasi areneda. Kose muusikakoolil on tulevikku. Mina olen tulnud, et jääda.