Eelkooli kevadkontsert

Kõige pisemad esinesid oma aasta jooksul õpitud lugudega.