“Enam ei jaksa, ma ju ei pea – jätame parem pooleli!”

Pealkirjana sõnastatud mõtteid on päris kindlasti mõelnud ka iga hiljem väga edukalt kooli lõpetanud õpilane. Pea kõik lõpetajad on aastast aastasse korranud mõtet “Küll on hea, et ma pooleli ei jätnud!” Mida aktiivsem on inimene, seda tihedamini esineb tal väsimust ja väsimus võib tingida valikuid, mis hiljem kõige mõistlikumad ei tundu. Esmalt tuleb seetõttu veenduda, ega tegemist pole ajutise meelemuutusega. Soovitame kõigil käia lõpuni vähemalt alustatud õppeaasta ja püüda seda, vaatamata motivatsiooni puudumisele, teha võimalikult hästi. Oskust alustatud asjad lõpule viia läheb hiljem nii või teisiti kogu elu vältel vaja ka kõigil muudel elualadel. Tasub kindlasti pidada nõu ka erialaõpetajaga, kaaluda koos alternatiivseid õppekavu jms. Kõik õpetajad teavad juhuseid, kus huvi- või isegi vabaõppest on mingil hetkel põhiõppesse tagasi tuldud, hiljem edukalt kool lõpetatud ja keskastme koolidesse muusikat edasi õppimagi mindud. Tasub teada, et lapsel tekib reeglina omal teadlik soov millegi suurema nimel pingutada, valida omale mõtestatud pingutuse siht 13-16 aasta vanuses. Muusikalise perspektiivi säilitamiseks peab aga selleks vanuseks tehniline vundament juba loodud olema (puhtalt lõbu pärast õppimiseks pole muidugi mitte kunagi liiga hilja).
Kui miski ei aita, muusika õppimise soov ka augustiks taastunud pole, kui muusikaõpingute jätkamine näib ohustavat lapse edasijõudmist tavakoolis või veel hullem, tema suhtumist muusikasse laiemalt, siis tuleb teha otsus.

Kuna iga õpilase koolist lahkumine toob kaasa lisaks õppetasu arvetega seotule ka õpetajate palkade muutumise, siis ei saa loobumise kohta infot edastada pelgalt suusõnaliselt. Vaja on õpilase või tema täisealise esindaja kirjalikku sooviavaldust. See võiks, kuid ei pea ilmtingimata olema allkirjaga kinnitatud. Kui e-kiri tuleb aadressilt, mis kunagi meile õpilase andmevormi täites anti, siis piisab sellise kirja tekstiosas olevast ühemõtteliselt ja tingimusteta väljendatud soovist. Kui soovite saata avalduse kirjale manusena lisatud tekstifailina, siis lisage failile kindlasti oma digiallkiri. Õpilane loetakse nimekirjast kustutatuks hetkest, kui asjaosalistele on edastatud kooli direktori allkirjaga käskkiri.