Endised töötajad

Tänane muusikakool on selline, milliseks ta on muutunud kõigi tänaste ja varasemate töötajate tegevuse tulemusel.

Lisaks tänastele õpetajatele on muusikakoolis töötanud

puhkpilliosakonnas:

Terje Trubon (flööt)
Silja Moik (flööt)
Jüri Saarna (klarnet, saksofon)

klaveriosakonnas:

Viive Kübar
Mari Otsa
Helve Mäekivi
Vaike Juursalu
Kai Rei (ka solfedžo)
Elina Seegel
Tuuli Vaher
Olesja Hamzina (kontsertmeister)

akordioniosakonnas:

Anne Kruuse
Merle Ilves
Liidia Landra

keelpilliosakonas:

Juta Helilaid (ka muusikalugu)
Kaie Kaarlaid
Anu Laas
Renate Piho
Mariann Kuusk
Lemmi Ader
Tiina Steinberg (ka solfedžo ja muusikalugu)
Angelika Kadarik (ka solfedžo)
Glaire Helilaid-Ruben
Anneli Oidekivi 2014/2015
Maris Viisma 2014. sügis – 2016. kevad
Robert Jürjendal (kitarr)
Paul Neitsov (kitarr) 2015/2016 (oktoober – märts)
Rafael M. Calvo Díaz (kitarr) 2016/17

solfedžoõpetajana:

Kaja Kattai
Mari Viira

muusikalooõpetajana:

Kaili Pern 2015 kevad
Ralf Kink 2015/16
Juhan Trump 2016/17

direktorina Tiit Helilaid 1978-2014

klaverihäälestajana Heino Käsper

majahoidjana Eili Marzinkevizc