Kose muusikakooli hoolekogu liikmed kinnitab Kose vallavalitsus ja koos käiakse vähemalt korra poolaastas. Hoolekogu esimees on muusikakooli õpilase isa ja vilistlane Sulev Mander. Esimees kutsub alati koosolekust osa võtma ka kooli direktori, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Hoolekogu ülejäänud liikmed on:

Marika Raja (õpetajate esindaja)

Maiu Roosa (õpetajate esindaja)

Karin Sarapuu (õpetajate esindaja)

Andres Õis (lastevanemate esindaja)

Kirsi Nurges (lastevanemate esindaja)

Kaili Pern (vilistlaste esindaja)

Indrek Ojamets (õpilaste esindaja)

Uno Silberg (vallavolikogu esindaja)