Karin Sarapuu (akordion, osakonnajuhataja)

Kose muusikakool

Karin Sarapuu

Alustasin oma muusikaõpinguid Võru muusikakoolis. Kuna minu suguvõsas kõik lapsed pandi mingit pilli õppima, siis pidin ka mina sama rada käima, õppides akordionit. Sport ja muusika käisid käsikäes kuni pillimäng jäi peale. Nii saigi seejärel lõpetatud G. Otsa muusikakooli akordioni eriala, edasi Tallinna pedagoogiline seminar ning Tallinna ülikooli muusikaõpetaja magistriõpe.
Minu esimene tööaasta möödus asendusõpetajana Põlva muusikakoolis ning alates 1981. aasta sügisest olen truuks jäänud Kose muusikakoolile. Minu töö on mulle meeldinud ja ikka toredad õpilased on mind hoidnud nii kaua selle ameti juures. Oleme koos osalenud paljudel konkurssidel, festivalidel, suvelaagrites, laulupidudel, käinud kontsertreisidel. Minu õpilased on muusikuteed jätkatud G. Otsa muusikakoolis akordioni erialal kui ka muusikaõpetajaks õppides. Mitmetest on saanud tugevad koorilauljad. Rõõmu teeb ka teadmine, et pärast muusikakooli lõpetamist tahetakse ikka kokku tulla ja ühise ansamblina koos musitseerida, mis sellest, et lõpetamisest on möödas mitukümmend aastat. Minu töö on leidnud tunnustust nii akordionieriala aasta õpetajana kui ka maakondlikul ja valla tasemel.

Karin Sarapuu