Keelpilliosakond

Keelpilliosakonnas on neli õpetajat: Mari Kerem (osakonna juhataja, viiul), Tatjana Günter (viiul), Liisa Veri (viiul) ning Cassandra Herne (kitarr). 2019. aasta jaanuari seisuga õpib osakonnas 17 last viiulit ja 7 last kitarri.

Peale terve viiuliõpetajate kaadri vahetumist (2014. aasta sügisel) jõudsime 2016. aasta kevadeks hetke, kus igapäevane töö saab edaspidi toimuda suuremate takistusteta. Täielikult on taastatud viiuldajate kasvatamiseks vajalik mitmekülgne õpperepertuaar ja noodikogu täieneb pidevalt, sobivusel ka kaasaegsema muusikaga. Järjekindlalt taastame koolist leitud katkisi, kuid hea puiduga pille ning poognaid. Enamus on ka juba lastel käes ja instrumentide headuses ei pea kahtlema. Kuna paljud meie õpilastest käivad muusikakooli väljaspoolt Kose alevit, oleme pidanud oluliseks soetada ka vastupidavamaid pillikaste. Valla rahalised võimalused on lubanud soetada ka puuduolevates suurustes täiesti uusi saksa firma GEWA kvaliteetseid instrumente, mis on Eestis kokku pandud. Laste säravad silmad annavad tunnistust sellest, kui oluline on õppides omada väga head pilli, millest saab kergesti hääle kätte.

Osakonnas on väga sõbralik ja teineteist erialaselt toetav sisekliima. Samuti teeme tihedat koostööd kõikide teiste osakondadega. 2015. aasta oli kuulutatud välja kui muusika-aasta ning 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, esinesid esimest korda Kose muusikakooli viiuldajad ühe päeva jooksul neljas erinevas kohas: Kose muusikool, Kose-Uuemõisa lasteaed-algkool, Ardu kool ja Ravila mõis. Lapsed esinesid nii solistidena kui ka mitmes erinevas ansamblis. Tore fakt, et järgmisse esinemispaika minekuks olid lapsed Kose muusikakooli ette moodustanud lausa rivistuse, räägib nende väga heast distsiplineeritusest. Võimalusel püüame igal aastal leida uusi kohti vabariigis, kuhu lastega esinema minna, et pakkuda neile erinevaid lavakogemusi ning ühtlasi tutvustada kooli tegemisi ka Koselt kaugemal.

2016. aasta kevadel toimunud vabariiklikust konkursist võttis meie osakonnast osa üks õpilane – Joanna Marie Kiison (II klass. Õp. Mari Kerem, km. Ralf Kink), saavutades oma regioonis 10. koha. Õp. Tatjana Günteri õpilane Pärnu Muusikakoolist saavutas finaalis III koha. 2018. aastal toimus taas vabariiklik konkurss “Parim noor instrumentalist 2018”. Õp Tatjana Günteri õpilane Katarina Möls (III klass, km Marianne Zhao) saavutas finaalis II koha ja sai eripreemia eesti teose esitamise eest.

Tänu õp. Günteri saabumisega meie osakonda ja tema pikaaegsele kogemusele ansamblimängu õpetamise alal saame 2015. aasta sügisest jälle pakkuda õpilastele ka koosmänguga seotud rõõme ja võlusid.

Mari Kerem