Keelpilliosakond

Keelpilliosakonnas on kolm õpetajat: Mari Kerem (osakonna juhataja, viiul) ja Tatjana Günter (viiul) ning Cassandra Herne (kitarr). 2016. aasta jaanuari seisuga õpib osakonnas 23 last viiulit ja 6 last kitarri.

Peale terve viiuliõpetajate kaadri vahetumist (2014. aasta sügisel) oleme nüüdseks jõudnud hetke, kus igapäevane tavatöö toimub suuremate takistusteta. Täielikult on taastatud viiuldajate kasvatamiseks vajalik mitmekülgne õpperepertuaar ja noodikogu täieneb pidevalt, sobivusel ka kaasaegsema muusikaga. Järjekindlalt parandame ja taastame koolist leitud katkisi, kuid hea puiduga pille ning poognaid. Mõned on ka juba lastel käes ja instrumentide headuses ei pea kahtlema. Kuna paljud meie õpilastest käivad muusikakooli väljaspoolt Kose alevit, oleme pidanud oluliseks soetada ka vastupidavamaid pillikaste.

Osakonnas on väga sõbralik ja teineteist erialaselt toetav sisekliima. Samuti teeme tihedat koostööd kõikide teiste osakondadega. 2015. aasta oli kuulutatud välja kui muusika-aasta ning 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, esinesid esimest korda Kose muusikakooli viiuldajad ühe päeva jooksul neljas erinevas kohas: Kose muusikool, Kose-Uuemõisa lasteaed-algkool, Ardu kool ja Ravila mõis. Lapsed esinesid nii solistidena kui ka mitmes erinevas ansamblis. Tore fakt, et järgmisse esinemispaika minekuks olid lapsed Kose muusikakooli ette moodustanud lausa rivistuse, räägib nende väga heast distsiplineeritusest.

2016. aasta kevadel toimunud vabariiklikust konkursist võttis meie osakonnast osa üks õpilane – Joanna Marie Kiison (II klass. Õp. Mari Kerem, km. Ralf Kink), saavutades oma regioonis 10. koha. Õp. Tatjana Günteri õpilane Pärnu Muusikakoolist saavutas finaalis III koha.

Tänu õp. Günteri saabumisega meie osakonda ja tema pikaaegsele kogemusele ansamblimängu õpetamise alal saame 2015. aaasta sügisest jälle pakkuda õpilastele ka koosmänguga seotud rõõme ja võlusid.

Mari Kerem