Klaveriõpilaste ansamblid

Klaveriõpilaste ansamblimäng on koosmängu vorm, millega on võimeline tegelema igal tasemel klaverieriala õpilane. Ansambel sisaldab koosmängu erinevate instrumentidega ning võimalikud on erinevad koosseisud. Ansamblimäng on eriala toetav aine. Lihtsama repertuaari mängimine ja positiivne eduelamus suurema esinemiskogemusega annab õpilasele esinemisjulgust ja motivatsiooni ka põhiplliga intensiivsemalt tegeleda. Repertuaari valime vastavalt mängijate taseme ja ansambli koosseisule, alustades lihtsamatest paladest, liikudes nõudlikumate palade suunas.

Kujutis võib sisaldada: 1 isik, seisab, jalanõud, vabas õhus ja siseruumidesKujutis võib sisaldada: 1 isik, seisab, jalanõud, vabas õhus ja siseruumidesKasutaja Maiu Roosa foto.Kasutaja Maiu Roosa foto.