Klaveriõpilaste Loode-Eesti muusikakoolide konkurss Saku muusikakoolis

21.märtsil toimub klaveriõpilaste Loode-Eesti muusikakoolide konkurss Saku

muusikakoolis (IV-VII klassid).