Kose Muusikakooli üleminek distantsõppele seoses COVID-19 ennetamisega

Võttes aluseks 12. märtsil 2020 toimunud Kose Vallavalitsuse COVID-19 teemalise kriisikomisjoni otsust, suletakse ajutiselt Kose Muusikakooli õppehoone alates 13. märtsist 2020 ning õppetöö toimub mittestatsionaarselt. See tähendab, et kõik õpilased harjutavad pilli kodus ja saadavad õpetajatele helifaile ning regulaarselt toimuvad tunnid videokõnede abil. Õppekorralduslik teave edastatakse õpilastele Stuudiumi kaudu.

Kai Rei-Pikajago
Kose Muusikakooli direktor