Natalja Lunjova

klaveriõpetaja Natalja LunjovaOlen töötanud Kose muusikakoolis 2005. aastast klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina. Aastatel 1978-2004, kohe pärast konservatooriumi klaveri eriala lõpetamist, andsin klaveriõpetust TÜ Tallinna Pedagoogilise Seminari muusikaosakonnas, kus üliõpilasteks olid tulevased kooli- ja lasteaia muusikaõpetajad. Pärast osakonna sulgemist, kuni 2013. aastani, andsin klaveritunde vabaainena alusharidus-, noorsotöö- ja sotsiaalosakonna tudengitele. Töötasin ka lektorina täiendkoolituse osakonnas.
Ansamblimäng on osa minu elust. Aastast 2002 kuulun Eesti Klaveriansambliseltsi Allegro ridadesse, osaledes paljudel seltsi kontsertidel klaveritrio (N.Lunjova, M.Altrov, J.Elkind) koosseisus. Ansamblimäng annab esinejatele ühtekuuluvustunde ning võimaluse mängida väga erinevat repertuaari alates klassikast lõpetades jazziga. Ka Kose muusikakooli õppuritele tahan tutvustada koosmängu võlusid.
2003 — 2004 omandasin lisaks klaveripedagoogi kvalifikatsioonile eesti keele kui teise keele õpetaja ja koolitajate koolitaja kutse. Sellest ajast alates olen õpetanud eesti keelt lasteaedades muu kodukeelega koolieelikutele. Tegelen samuti SA Innove, Tallinna ja Harjumaa eesti keele metoodikakeskuse koordinaatorina. Olen mitmete metoodiliste ja õppematerjalide autor ja kaasautor. 2013 aastast olen õpetaja-metoodik.
Kose muusikakoolis töötamine on olnud mulle uus huvitav väljakutse, sest noorte muusikaõppuritega tegelemine avab selle valdkonna uusi tahke. 2016. a kevadel lõpetavad siin minu «esimesed pääsukesed», kellele loodan eluks kaasa anda austuse klaverimängu vastu ja kestva muusikaarmastuse.

Natalja Lunjova