Õpilaste hulk koolis on pidevas muutumises, neid lahkub kooliaasta sees üksjagu ja samuti võtame õppeaasta algupoolel võimalusel erandlikult (väljaspool ametlikke katseid) mõne ka juurde, reeglina eelkooli. Mõni vahetab õpetajat, mõni ka eriala. Seetõttu peab ülevaatesse muusikakooli õpilastest suhtuma ettevaatusega – järgnev oli tõsi 1. märtsil 2016. aastal.

Kokku oli õpilasi koolis 109

Eelkoolis õppis 20 õpilast, neist 8 erialata ja 12 erialaga. (Hilisemas ülevaates erialadevahelistest suhetest kajastuvad ka eelkooli erialaga õpilased.)

 1. klassis oli 24 õpilast
 2.  klassis oli 13 õpilast
 3. klassis oli 14 õpilast
 4. klassis oli 7 õpilast
 5. klassis oli 9 õpilast
 6. klassis oli 8 õpilast
 7. klassis oli 14 õpilast

lisaaastal ei õppinud kedagi

Õpilased, kes õppisid erialas ühel ja muudes ainetes teises klassis on siin nimekirjas arvestatud väiksema klassi järgi.

 

Koolis oli 1. märtsil võimalik õppida 15 erineval erialal, 12 erineva õpetaja juures. Õpilased jagunesid (sh eelkooli erialaga õpilased) 13 eriala vahel järgnevalt:

 • Flööt 2
 • Plokkflööt 4
 • Klarnet 4
 • Fagott 1
 • Trompet 1
 • Altsarv 1
 • Eufoonium (tenorsarv) 2
 • Tromboon 2
 • Tuuba 1
 • Klaver 40
 • Akordion 15
 • Viiul 22
 • Kitarr 6