Õppekavad

Ainus riiklik regulatsioon, mis huvikoolide õppekavade sisu piirab ja/või midagi ette kirjutab, on riiklik huviharidusstandard. Huvikoole peavad kohalikud omavalitsused ja kohaliku omavalitsuse kehtestada on ka reeglid. Kose muusikakooli õppekava peab olema heaks kiitnud õppenõukogu, mida alati juhatab direktor, ja kooli hoolekogu, kuhu alati on kutsutud osalema ka direktor. Iga õppekava realiseerimiseks on vaja raha, millest umbes 20% tuleb õppemaksudest, ülejäänu eraldab meile maksutuludest kooli pidaja, Kose vald. Direktori õigus ja kohustus on jälgida, et kõik õppekavad oleks otstarbekalt finantseeritud ega ajaks eelarvet lõhki – sellest tema roll mõlemas nõukogus.

Muusikaharidus on töömahukas mitte õpetajate kapriisi vaid loodusseaduste “tõttu”. Seepärast ei vaata õpetajad mitte alati õnneliku pilguga erinevaid alternatiivseid õppekavu, mis lubavad lastel koolist kergemini läbi saada. Nagu paljudel muudelgi aladel on parim tulemus pilliõppes defineeritav nähtud vaeva ja omandatud oskuste suhtena. Sakslaste uuringute tulemusel kulub elukutseliseks muusikuks saamiseks suurusjärgus 10 000 tundi sihipärast tööd ja mida nooremas eas see töö ära tehakse, seda paremad on tulemused. Arusaadavalt ei soovi kõik muusikakooli õpilased areneda elukutselisteks muusikuteks ja see pole ka õpetajate eesmärk. Kuid ükskõik millisele kõrgusele on asetatud latt, eesmärgini on seda kergem jõuda, mida varem sihipäraselt tööle hakatakse. Jällegi loodusseadused – laste füüsis võtab uued oskused kergemini omaks. Sellele vaatamata on üle Eesti enamikes muusikakoolides kasutusel alternatiivsed B- või huviõppe õppekavad, kus nõudmised lastele on väiksemad ja vastavalt muidugi ka kool panustab vähem, lapsed saavad vähem tunde. Enamik õpetajaid möönab, et vähendatud koormusega õppekavade järgi õppides peavad lapsed vaeva nägema tõesti veidi vähem, omandatud oskused on aga palju nõrgemad, st B-õppekavad on kaugel optimaalsest. Kosel alustasime, rõhutades jätkuvalt vähendatud koormusega õppekavade ebaotstarbekust, paljude õpetajate kirjeldatud vajadusest tingituna samuti B-õppekavade koostamist ja loodame nende järgi õppimisvõimalust pakkuda lähimal ajal.

Kose muusikakooli põhiõppe õppekavad on head, koostatud, või vähemalt EHIS-es registreeritud aastal 2011. Möödunud aastatega on elu tegelikku töörütmi pisut muutnud. Kohe peale huviõppe õppekavade koostamist tuleb meil korrastada ka põhiõppe õppekavad. Õppekavade kaasajastamise töö on pooleli ja uued õppekavad saavad kõik ka siit lehelt leitavad olema.

Täna kehtivad õppekavad on leitava EHIS-est.