Pilliõpet toetavad ainetunnid

Kose muusikakoolis õpetatakse lisaks pillimängule mitmeid aineid, mis tagavad, et õpilane ka peale kooli lõpetamist on võimeline pilliga ise edasi tegelema, ennast iseseisvalt edasi arendama. See on tavapäraselt põhiline erinevus muusikaringis pilli õppimise ja muusikakooli põhiõppe vahel. Kirjutasin tavapäraselt, sest on suurepäraseid muusikaringe, mis annavad väga hea ja täieliku muusikahariduse. Kuid üldjuhul õpitakse ringides oma pillil mängima mingi hulga lugusid ning muusikaline kirja- ja lugemisoskus areneb nende lugude piires iseenesest kaasa. See pole aga piisav, et edaspidi iseseisvalt edasi liikuda ja nii võib juhtuda, et mängitakse kogu elu ikka ainult neid lugusid, mis muusikaringis omandatud said.

Pilliõpet toetavad ained, mida meil õppida saab, on:

SOLFEDŽO

MUUSIKAAJALUGU

LISAPILL

LAULUTUND

Neist ainetest lähemalt saab lugeda, liikudes lingi kaudu vastavale lehele.