Muusikakool koosneb neljast kooliastmest:

eelkool 1-2 aastat
põhikooli noorem aste 1.-4. klass
põhikooli vanem aste 5.-7. klass
lisa-aasta(d).

Põhikool on jagatud kaheks astmeks, millel küll puudub formaalne põhjendus. Eelkõige on tegemist vajaliku liigendusega õpilastele, kellel puudub ettekujutus 7-aastase perioodi tegelikust vältusest ja see võib neile näida lõputu pingutusena, mis kahjustab motivatsiooni.