Koosseisu kuuluvad vaskpilliõpilased alates teisest õppeaastast. Erandjuhtudel, kui õpilane suudab loomupäraselt kaunikõlalist tooni pilliga puhuda, võib õpetaja lubada ansamblisse ka algajaid pillipuhujaid. Ansambel koosneb 2 või enamast vaskpillimängijast. Alustatakse 8-16 taktiliste koosmängu harjutustega ja lasteaiast tuttavate lastelauludega. Ansamblimängus jälgitakse individuaaltunnis õpitut ja suunatakse mängija tähelepanu tekitatud kõlakvaliteedile ning kooskõlale kaasmängijatega. Tähtsal kohal koosmängul on rütmi täpsus ja pingevaba heli kandvus. Areneb mängija tähelepanu, reageerimise ja kuulamise oskus. Esinetakse lasteaedades, koolikaaslastele ja valla üritustel eesmärgiga kasvatada enesekindlust, esinemisjulgust ja liituda mõne suurema orkestriga värvirohkema muusika tegemiseks. Kose muusikakooli puhkpillimängijate ansamblimängu õpetaja on Olev Roosa.

Olev Roosa