Puhkpilliosakond

Kose Muusikakooli puhkpilliosakond on vaid aasta noorem kui muusikakool.

1979. a sügisel suunati Kose muusikakooli tööle noor, vastne G. Otsa nim. Tallinna muusikakooli lõpetanu Olev Roosa. Läbi kireva teguderohke ajalooperioodi oleme meiegi jõudnud tänasesse õppehooaega.
Puhkpilliosakond on piltlikult öeldes kõikide puhumist vajavate instrumentide õpetamise osakond. Puhkpilliinstrumentide skaala flöödist kuni tuubani õpetamine on meile andnud võimaluse osakonna tegemiste avaramaks käsitlemiseks. Nii on meie lapsed leidnud innustust nii piirkondlikus kui ka maakondlikus puhkpilliorkestris mängimisest. Täiesti uueks instrumendiks meie kooli ajaloos on fagoti õpetamine  Tarmo Velmeti poolt. Puupuhkpille õpetab Taavi Poll ja vaskpuhkpille endiselt Olev Roosa.
Õpilasi oli 2016. aasta kevadel 18, mis ei tähenda seda, et neid liialt palju oleks, pillipuhujad on ju ühiskonnas nõutud. Tänane solistikasvatuslik suund ei tähenda seda, et kõigist peavadki sooloesinejad kasvama oma valitud instrumentidel. Oluline on läbi muusika lapse arengu suunamine, tema mina leidmine ja kujundamine, kas siis pikemas või lühemas perspektiivis. Temas olemasolevat võimekust saab ta aga realiseerida kas individuaalselt või koostöös teiste pillimängijatega ansamblis või orkestris.
Viimastel aastatel on ka muusikakooli pillipark hakanud täienema kaasaegsete, uute ja heakõlaliste puhkpillidega. Arvan, et kõigile jätkub võimalust leida omale sobilik sõber puhkpillide hulgast, milliseid on ju ka veel lihtne kaasas kanda.

Olev Roosa