Sümboolika

Muusikakooli logo ja tervikliku CVI autoriks on meie 1987. a lennu vilistlane Ülle Tõnus koos oma kolleegidega reklaamiagentuurist Mast. Ülle on meie hea ingel, kes vajadusel kujundab, vajadusel mängib vilistlaste ansamblis akordionit ja lisaks särab ise lakkamatult. Aitäh, Ülle!