Trombooni heaperemeheliku kasutamise reeglid

Tromboonid metallpillidena ei lähe kahjuks ajas kallimaks nagu enamus keelpille. Kalliks ja väärtuslikuks instrumendiks kujunevad nad aga ainult läbi oskusliku hoolduse ja järjepideva kasutuse. Tromboon väga isikliku instrumendina hakkab kõlama ja sobima mängijaga läbi kauaaegse õppe- ja hooletegevuse. Tromboonikäsitluse tähtsaimaiks vahendeiks on huulik, poogen(kuliss), pillikast ja loomulikult mängija oskuslik füüsise kasutus saavutamaks emotsiooniderikka kuulajale vastuvõetava heliteose esitluse. Oluline on pillihuuliku ja pillisisepinna oskuslik hooldamine. Hooldusvahendeid tromboonile saab osta suurematesu pillipoodidest. Et aga pilli sisepind oleks mängukõlbulik, tuleb hoolitseda suuhügieeni eest ja mitte anda instrumenti võõrastesse kätesse. Pilli ei unustata soojusallika liiglähedusse, ega ka miinuskeskkonda. Peale pillimängu pill puhastatakse pehme lapiga, puhastatakse kuliss, õlitatakse ja paigutatakse turvaliselt kohvrisse. Ka hetkeks pilli käest ära pannes ei asetata seda põrandale, toolile või lohakalt lauale vaid pillikastile või selleks mõeldud statiivile. Kord kuus vajab pill sisepuhastust ja on oluline kasutada sobilikke määrdeid ja sisepesu vahendeid.
Head oskuslikku pillihoidu ja mõnusat pillipuhumist!