Siit kalendrist näeb muusikakoolis toimuvaid või meiega seotud üritusi, mida õpetajate individuaalses tunniplaanis ei ole. Õpilaskontserdid, eksamid, aktused, ühiskülastused, meie õpilaste väljasõidud koondorkestrite proovidesse jms ilmuvad nähtavale siin.
Kõigi õpetajate individuaalsed tunniplaanid hargnevad menüüst edasi.
Tunniplaanides on, kui õpetajad on oma plaane korrektsena hoidnud, näha kõigi õpetajate tegelike kontakttundide ajad, sh ka kõik üksikud ja juhuslikud muudatused. St plaanid ei pruugi olla igal nädalal päris täpselt korduvad, nagu nad üldjuhul on tavakoolis. Kalendrid on loodud Google Calendari peegeldusena, neis on võimalik sorida, liikuda ajas tagasi ja edasi. Vajutades konkreetsele tunnile, ilmub täiendav informatsioon, näiteks asukohaklass või mõne lapse puhul ka eriala – kõik, mida õpetaja on pidanud vajalikuks selle tunni kohta nähtavaks teha.