Väikeste viiuldajate ansambel

väikeste viiuldajate ansambel esinemas 2016 talvel

Ansamblimänguga alustatakse meil II õppeaastast. Ansambel koosneb kolmest või enamast õpilasest. Lihtsaid laulukesi saab algaja saata ka lahtistel keeltel. Meie repertuaaris on nii kaanoneid, populaarseid laule, jõululaule kui ka rahvalaule. Teoseid seame vajadusel algaja õpilase jaoks mugavamasse helistikku. Ansamblimängus saab kasutada kõike erialatunnis õpitut: õpime noodist lugemist, rütmi täpsust, ansamblipartneri jälgimist ja kuulamist. Esineme nii koolikontsertidel kui ka teistel vallaga seotud üritustel. Kose muusikakooli ansamblimängu õpetaja on Tanja Günter.