Suurte viiuldajate ansambel esinemas 2016 talvel koos õp Tanja Günteriga, klaveril Marianne Zhao

Alates V klassist mängivad lapsed vanema astme ansamblis. Olenevalt laste arvust ja edukusest saab seal kaasa lüüa juba IV klassis. Kui nooremad õpilased mängivad ansamblis enamasti duette, siis suurema kogemusega laste repertuaar võib olla ka kolme- ja enamahäälne. Ansamblimängu arendamine vanemates klassides on eriti oluline, kuna see tagab mängijale vajalikud oskused osalemiseks orkestrites ja ansamblites ka pärast muusikakooli lõpetamist. Esineme nii koolikontsertidel kui ka teistel vallaga seotud üritustel. Kose muusikakooli ansamblimängu õpetaja on Tanja Günter.