Viiuli turvalise kasutamise juhend

Kose vallale kuuluv pill on kogu laenutusperioodi vältel kasutaja või tema vanemate vastutusel. Instrument ja poogen on õrnad, nendega tuleb suure ettevaatusega ümber käia. Mängu ajal on pill reeglina hästi hoitud, juhtuma hakkab tavaliselt pilli käest ära pannes. Seetõttu tuleb jälgida, et ka ainult hetkeks ei pandaks pilli käest kuhugi, kuhu iganes võib keegi istuda või astuda, ega jäetaks järelvalveta asjasse mittepuutuvate isikute, loomade ja/või nooremate pereliikmete haardeulatusse. Kõige parem oleks, kui pill ja poogen oleks mänguvälisel ajal alati ettenähtud moel omas kastis. Kuna pill kardab nii äärmuslikke temperatuure kui õhuniiskust, samuti kliima järske muutusi, ei tohiks jätta pilli ka ettenähtud kombel suletud kastiga põhjendamatult kauaks õue, üksinda autosse ega kuumade küttekehade lähedusse. Pilli igapäevasel hooldamisel tuleb järgida täpselt erialaõpetaja juhendeid ja kui tundub, et instrumendi või poogna seisukord võiks vajada professionaalse viiulimeistri sekkumist, siis selle küsimuse otsustab ainult erialaõpetaja ja/või pilli omanik.
Küsimuste ja murede tekkimisel tuleks alati julgelt pöörduda erialaõpetaja poole, kes aitab leida parima võimaliku lahenduse. Parem küsida mitu korda üle sama küsimust, aga käituda alati ohutult.